Dartur Online

För företag online

Dartur Online är en webbyrå. Vi utvecklar hemsidor, webbutiker, system och andra typer av webbaserade egendomar. Vår stora styrka ligger i att skapa användarvänliga och robusta system som levererar effektiva lösningar på våra kunders utmaningar. Dartur Online driver ett flertal egna varumärken som SaaS-lösningar (Software as a Service) där vi sköter drift, underhåll, backup m.m. och där ni kan fokusera på att hantera innehållet. Några exempel är Invent underhålls-, inventarie- och riskbedömningssystem, Klubba Auktionssystem samt WebshopOnline. Läs mer om respektive system genom att följa länkarna nedan.

Några referenser:

Invent System Underhåll Inventarier Riskbedömning
Invent System är ett system utvecklat specifikt för kyrkogårds- och fastighetsförvaltning. Ett kombinerat underhåll-, inventarie- och riskbedömningssystem. Det innehåller även underhålls- och investeringsbudget, projekt/arbetsorder samt en modul för arbetsskydd.
Klubba Auktionssystem
Klubba Auktionssystem är ett modernt auktionssystem för att hålla auktioner i realtid via internet. Om ni är nyfikna hittar ni demonstrationssidan här.
LTS
LTS utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom området kommersiell ventilation samt luftbehandling.

Åt LTS har vi utvecklat ett orderbehandlingssystem kombinerat med hemsidan samt ett beräkningsprogram för deras luftaggregat.
WebshopOnline
WebshopOnline är en ehandelsplattform som vi utvecklade från grunden. Idag är systemet av modell äldre och vi accepterar ej längre nya kunder till det.

Ett litet steg för dig, men ett stort steg för din verksamhet

Kontakta oss